Sumario
L’art, del no-res al “reús” / El arte, de la nada a la reutilización

Ricard Planas i Camps

La crítica, com l’artista / La crítica, como el artista

David G. Torres

Miró i els horitzons / Miró y los horizontes

Arnau Puig

Miró i els horitzons / Miró y los horizontes

Arnau Puig

Rodatge al Museu del Louvre / Rodaje en el Museo del Louvre

Albert Serra

“Japonisme” i similars / Japonismo y similares

Luis Antonio de Villena

2013 “versus” 2014 / 2013 “versus” 2014

Pilar Parcerisas

Impactes plàstics del 2013 / Impactos plásticos del 2013

Arnau Puig

Impactes plàstics del 2013 / Impactos plásticos del 2013

Arnau Puig

Crítiques, aplaudiments i bons desitjos / Críticas, aplausos y buenos deseos

Montse Badia

Triar és trair / Escoger es traicionar

Joan M. Minguet i Batllori

Toca resistència / Es la hora de la resistencia

Mercè Alsina

Kiev, Istanbul i Tunis / Kiev, Estambul i Túnez

Xavier Barral i Altet

El millor i el pitjor del 2013 i les peticions pel 2014 / Lo mejor y lo peor del 2013 y las peticiones del 2014

Aina Mercader

Catalunya per diferència / Catalunya por diferencia

Sílvia Muñoz d’Imbert

Els cilindres de la creació contemporània / Los cilindros de la creación contemporánea

Albert Mercadé

Centre Cultural del Born / Centro Cultural del Born

Ramon Casalé

Alè de l’avantguarda i badall de la modernitat / Aliento de la vanguardia y bostezo de la modernidad

Bartomeu Marí

Alè de l’avantguarda i badall de la modernitat / Aliento de la vanguardia y bostezo de la modernidad

Bartomeu Marí

Festival Drap-Art al CCCB / Festival Drap-Art en el CCCB
Exposicions i Agenda de Catalunya, Catalunya Nord, País Valencià, Illes Balears, Aragó i Andorra / Exposiciones y Agenda de Catalunya, Catalunya Norte, Pais Valenciano, Islas Baleares, Aragón y Andorra
Exposicions Europa & Món / Exposiciones Europa & Mundo
Biblioteca: Inventar el món / Biblioteca: Inventar el mundo

Anna Carreras

Mercat de l’art: Espanya, a la cua del mercat mundial / España, a la cola del mercado mundial

Joan Gil Gregorio

La segona portada / La segunda portada

El Xupet negre