Bonart 176

Número 176

Noviembre / Diciembre Enero 2017 2016

90 páginas

Sumario
L’espai públic i la caiguda de l’escultura eqüestre / El espacio público y la caida de la escultura ecuestre

Ricard Planas i Camps

Tres/Tres

David G. Torres

Desmuntat Colom: un debat ben útil / Demontando Colón: un debate muy útil

Xavier Barral i Altet

En la seva pròpia veu / En su propia voz

Montse Badia

Sense art i poesia no hi ha política / Sin arte y sin poesia no hay política

Vicenç Altaió

Palau Reial / Palacio Real

Luis Antonio de Villena

Benet Rossell i l’expansió / Benet Rossell y la expansión

Arnau Puig

Contra les inauguracions? / ¿Contra las inauguraciones?

Joan M. Minguet

Pla Nacional de Fotografia / Plan Nacional de Fotografia

Aina Mercader, Pilar Parcerisas i Conxita Oliver

Any Fontserè / Año Fontserè

Núria F. Rius

Toni Catany, suspés en el temps / Toni Catany, suspendido en el tiempo

Aina Mercader

Cubisme i guerra / Cubismo y guerra

Arnau Puig

Antoni Abad. Venècia a ulls clucs / Antoni Abad. Venezia a ojos cerrados

Albert Mercadé

Renoir a Barcelona / Renoir en Barcelona

Lluïsa Sala i Tubert

De l’Empordà a l’Hermitage / Del Ampurdán al Hermitage

Bernat Puigdollers

Alló que el bosc amaga / Aquello que el bosque esconde

Mariona Bachs

Exposicions i Agenda de Catalunya, Catalunya Nord, País Valencià, Illes Balears, Aragó i Andorra (www.bonart.cat) / Exposiciones y Agenda de Catalunya, Catalunya Norte, Pais Valenciano, Islas Baleares, Aragón y Andorra (www.bonart.cat)
Exposicions Europa & Món / Exposiciones Europa & Mundo
Biblioteca: Sistematúrgia de Marcel·lí Antúnez / Biblioteca: Sistematúrgia de Marcel·lí Antúnez

Anna Carreras

Com exposar en una galeria (13): Insegurs / Como exponer en una galeria (13): Inseguros

Fidel Balaguer

Art i dret: El mecenatge cultural / Arte y derecho: El mecenazgo cultural

M. Isabel Niño

Mercat de l’art: El mercat occidental versus l’oriental / Mercado del arte: El mercado occidental versus el oriental

Joan Gil Gregorio

La segona portada / La segunda portada

Jo Milne