Sumario
L'OPINIÓ
O POTSER NO / Turisme espacial, cabrioles de millonari

Joma

EDITORIAL / Diguem no
AQUEST MES / Paolo Gasparini Camp d’imatges
BITLLETS / L’autor del ‘Memorial de greuges de Guitard Isarn, senyor de Caboet’: el primer nom de la literatura catalana?

Jesús Alturo , Tània Alaix

BITLLETS / Dels territoris tribals als territoris globals: Una etnografia personal

Antoni Pizà

EL CONTE DE L'ALFABET / Tviordi znak, Y, Miagki znak

Xènia Dyakonova

L'ENTREVISTA / Juan José Lahuerta. Art, arquitectura i ideologia

Josep M. Muñoz

FOCUS
Maria Sanmartí i Lali Surós Camps, pintores amb una arrel primitiva

Aitor Quiney

Segòvia, 1952: un congrés de poesia no exempt de polèmica

Anna Pujols Grifè

MIRADOR
MIRADOR ZERO / Museu del Ter
AVANÇAMENT EDITORIAL / Crist es va aturar a Èboli

Carlo Levi

LITERATURA / El triomf de la vida o el triomf sobre la vida?

Simona Škrabec

LITERATURA / Un fris en moviment

Vicenç Pagès Jordà

ART / L’art que creix entre les vinyes

Susanna Portell

LLEGIR ESCRIVINT / L'escriptora oculta sota l'anècdota

Joan Todó

CINEMA / Naturalisme misteriós, emoció soterrada

Imma Merino

CARTES DE PROP / Des de l’espill

Enric Sòria

L'APARADOR / Suspens. Com escriure una novel·la d’intriga

Patricia Highsmith

L'APARADOR / L’home revoltat

Albert Camus

L'APARADOR / Poesia completa

T.S. Eliot

L'APARADOR / El mirall de la vida. Dietari 1956-2015

Joaquim Molas

L'APARADOR / Una educació. Un ‘memoir’ de Londres durant els setanta

Miquel Berga

L 'APARADOR / La Via Augusta del segle XXI. El corredor mediterrani contra l’Espanya radial

Josep V. Boira

A L'ÚLTIMA / Literatura simultània

Jordi Puntí