Sumario
Carta do editor. Unha Galicia que estiña

Víctor F. Freixanes

Poemas

Manuel Forcada

Fiestras cegas

Cé Tomé

Carta de Oxford. We'll always have Oxford

Gabriel Rei-Doval

Celebración de Ancoradoiro, a obra completa de Xosé María Álvarez Cáccamo

Xavier Rodríguez Baixeiras

Centro Dramático Galego. Coma o gas, a auga ou a electricidade

Inma López Silva

O futuro das pensións. Medo o negocio entre os séculos XX e XXI

Coral del Río Otero y José Carlos Bermejo Barrera

Saber, poder e diñeiro. Unha alegación en favor da liberdade de investigación

José Carlos Bermejo Barrera

Verdade e temporalidade. As novas tendencias documentais na arte contemporánea

David Barro

A peritaxe científica. Do saber á decisión

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

Encontro entre escritores galegos e occitanos. Descordo de amor pola Occitania

Helena Villar Janeiro y Luís González Tosar

Galicia-Irlanda. Dúas fisterras europeas

Xoaquín Solleiros

O despoboamento de Galicia

Alberto Saco Álvarez

A poboación galega, algo máis ca unha crise demográfica

Xosé M.Santos Solla

O retorno como culminación do ciclo da emigración galega

Xoán Bouzada Fernández y Xesús A.Lage Picos

Axuste agrario e despoboamento rural

Edelmiro López Iglesias y Mar Pérez Fra

A poboación estranxeira en Galicia. Do dominio portugués á latinoamericanización

Antonio Izquierdo Escribano y Montse Golías Pérez

Bitácoras do DRIL (Carta de Xosé Velo a Xosé Fernández, Comandante Soutomaior; Duas cartas de Humberto Delgado; "Espranza", poema de Xosé Velo)

Margarita Ledo Andión

As cousas existen porque as contamos

Víctor F. Freixanes y Xosé L.Suárez Canal