Sumario
Carta do editor
Constantes galegas do desterro intelectual en Norteamérica. Guerra da Cal, González López, Granell, Martínez López e Rubia Barcia

Víctor Fuentes

Galegos nos campos de concentración

Rosa María López González

Documentos
Manuel Azaña e Eduardo Blanco Amor. Epistolario inédito (1935-1944)

Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda

Algo máis sobre a "Batalla de Montevideo". Cinco documentos importantes

Xesús Alonso Montero

Creación
Nunca a túa sombra

Ramón Loureiro

O raio transparente

Séchu Sende

O espello das letras
Leandro Carré Brandariz. Dramático final dunha saga

Xosé Manuel Maceira Fernández

Paralelo 371: sobre Verne e a lectura

Xavier Lorenzo Tomé

Contra o silencio e contra a desinformación

Víctor F. Freixanes

Crónica
Carta de México. Paseo pola gran lagoa

Víctor F. Freixanes

Cine, teatro e artes escénicas
Cine galego no desterro

Xosé A. Coira Nieto

O exilio de Carlos Velo. Unha oportunidade perdida para o cine galego

Miguel Anxo Fernández

Arquitectura e artes plásticas
Luis Seoane, cartelista do exilio

Xosé Díaz Arias de Castro

O rego da cultura
Avelino Pousa Antelo. Pedagoxía, agrarismo. galeguismo

Amancio Liñares Giraut

Manuel María, 1929-2004. A música da Terra Chá

Miguel Anxo Fernán Vello

A guerra contra a cultura, 1936
Impacto da Guerra Civil nas facultades de ciencias da Universidade de Santiago

Manuel Bermejo, Francisco Díaz-Fierros y Ricardo Gurriarán

A luz do porvir que se mantivo acesa. Profesores galegos exiliados e represaliados

Antón Costa Rico

A desfeita do Seminario do Estudos Galegos

Alfonso Mato