Sumario
Carta do editor. A parede desatada

Víctor F. Freixanes

O rego da cultura
Cara ao recoñecemento oficial do galego na Unión Europea
Ponte...nas ondas
Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Do bilingüismo harmónico á oferta positiva

Henrique Monteagudo

II Encontros de Mondariz Balneario

Álvaro Xosé López Mira

A España posible. O Estado e a pluralidade nacional
Democracia, federalismo e plurinacionalidade. O estado das autonomías, 25 anos despois

Ferrán Requejo

A hora do pluralismo constitucional

Daniel Innerarity

A singularidade constitucional de Galicia

José Luis Meilán Gil

Un novo estatuto para Galiza

Carlos Aymerich Cano

"Defendo unha España plural e con vocación europea". Entrevista con Pasqual Maragall

Vïctor F. Freixanes y Ramón Villares

Temas do noso tempo
Europeísmo e galeguismo

Ramón Lugrís

Viaxe a Afganistán. Al salam alekkum

Danilo Zolo

Documentos
Dous sonetos en galego de Antonio Arias Teixeiro

Rosa Aneiros Díaz

Creación
Terrazas en tempos de crise (revisitadas)

Xoaquín Lameiro Tenreiro

Un Ronson de aceiro inoxidábel

Ramón Reboiras

O espello das letras
Antonio Tobar Bovillo

Xesús Alonso Montero

Conversa cun vello revoltado

Xosé Manuel del Cáño

Crónica
Carta de Washington. A terra dividida

Juan M. Fierro y Patricia F. Ostolaza

Carta de Viena. Un centro de Europa

Karina & Javier Gómez-Montero

Cine, teatro e artes escénicas
Mar adentro. Unha invitación á reflexión

Miguel Anxo Fernández

Para viaxar sen diñeiro...mariñeiro. Algunhas consideracións sociolóxicas sobre Mar Adentro

Xan Bouzada

Arquitectura, teatro e artes escénicas
O paradoxal entusiasmo de San Simón ou a arte nova como propaganda política

David Barro

Comunicación
Informar para desinformar. O xornalismo fronte os intoxicadores

Carlos G. Reigosa

A voz dos emigrantes no século XXI. A radio galega en Cataluña

Mónica Rebolo Vázquez