Sumario
Carta do editor
Entre os best-sellers e as belles-lettres : tradución e prestixio no sistema literario galego

Eva Almazán

Os vasos comunicantes

Xavier Queipo

Conversa con Chus Pato
a literatura : unha patria infinda

Carlos Lema Añón

Temas do noso tempo
Por que a democracia?

John Keane

Creación
Tres sextinas

Marica Campo

Realismo

Xosé Monteagudo

O espello das letras
A creación (discutible) do mundo

Víctor F. Freixanes

Hans Christian Andersen : dous séculos despois

José A. Neira Cruz

Traducións clásicas e sistema literario galego

José Antonio López Silva

Crónica
Carta de Croacia : un país a espreguizarse

Xesús Constela Doce

Conversa con Fernando Pérez-Barreiro Nolla
Pa ser e crear necesitas independencia

Xosé Luís Franco Grande/Xulio Ríos

Cine, teatro e artes escénicas
Dez anos do pasamento de Chano Piñeiro : que foi daqueles luminosos soños de cine

Xosé Nogueira

Notas sobre a recuperación de memoria e a exposición O lado da sombra : Galicia under

Germán Labrador Méndez

Comunicación
O rego da cultura
Xornalismo en internet : a información que se quere, cando se quere, como se quere e onde se quere

José Pereira

O lugar dos sentimentos na construción nacional

Manuel Veiga

Centenario da Real Academia Galega (2006) : día das Letras Galegas para M. Lugrís Freire

Antón Santamarina

A Cidade da Cultura : ábrese o pano

Xoaquín de Solleiros

Da literatura nacional á literatura mundial
A literatura como mundo

Pascale Casanova

O sentido do mundo na literatura

Armando Gnisci

Un intercambio desigual

Ana Luna Alonso