Sumario
Carta do editor
¿De que cultura falamos?

Victor F.Freixanes

O rego da cultura
Congreso sobre Plácido Castro. A recuperación dun galego universal.
Premio Pen Clube de Galicia a Úrsula Heinze.
III Encontros de Mondariz-Balneario

Miguel Pérez Pereira

Os espazos da cultura
Entre territorios e os públicos

Xan Manuel Bouzada Fernández, Lois Rodríguez Andrade

Ecosistema na tarde dos equilibrios. Os espazos intermedios na estructura galega das artes visuais

Alberto González Alegre

Museo de arte contemporánea de Vigo. Un trevo de catro follas

Carlota Alvarez Basso

Espectáculo e distinción social. A propósito dos equipamentos culturais valencianos

Juan Antonio Roche Cárcel

Cultura e desenvolvemento urbano : o caso do País Vasco

Jesús Arpal Poblador

Conversa con Santiago Eraso
A ceación como experiencia

Montse Romaní

Documentos
Oralidade : voces de memorias silenciadas

Graciana Vázquez Villanueva

Creación
Coello, almofada, sombreiro, oboe e violín, para sentir o outono sen saír da cama (fragmentos do Insomnio nº 1)

Fermín Bouza Alvarez

New York, New York

Inmaculada López Silva

O espello das letras
Lembranza de Rof Carballo

Carlos Fernández González

Crónica
Carta de Cork. Pantano Corcaigh

Martín Veiga

II Encontro de Escritores Galegos. Creación e crítica literaria
Espazos para a comunicación

Henrique Rabuñal Corgo

Cultura como memoria, crítica como cultura

Camilo Franco

Voces desde a escena

Xesús Pisón

Crítica e agonística. Último round

Bieito Iglesias

Crítica galega : problemática e actitudes

Armando Requeixo

Máis alá do horizonte derradeiro, Manuel Antonio e o home moderno

Carlos L. Bernárdez

Da falacia autorial ás "verdades" sociolóxicas

Manuel Forcadela

Os problemas da transmisión da ciencia e da técnica nos medios de comunicación

Francisco Díaz-Fierros Viqueira