Sumario
Carta do editor
Museo de arte contemporánea de Vigo. Un trevo de catro follas

Carlota Alvarez Basso

Espectáculo e distinción social. A propósito dos equipamentos culturais valencianos

Juan Antonio Roche Cárcel

Cultura e desenvolvemento urbano : o caso do País Vasco

Jesús Arpal Poblador

Conversa con Santiago Eraso
A ceación como experiencia

Montse Romaní

Documentos
Oralidade : voces de memorias silenciadas

Graciana Vázquez Villanueva

Creación
Coello, almofada, sombreiro, oboe e violín, para sentir o outono sen saír da cama (fragmentos do Insomnio nº 1)

Fermín Bouza Alvarez

New York, New York

Inmaculada López Silva

¿De que cultura falamos?

Victor F.Freixanes

O espello das letras
Lembranza de Rof Carballo

Carlos Fernández González

Crónica
Carta de Cork. Pantano Corcaigh

Martín Veiga

II Encontro de Escritores Galegos. Creación e crítica literaria
Espazos para a comunicación

Henrique Rabuñal Corgo

Cultura como memoria, crítica como cultura

Camilo Franco

Voces desde a escena

Xesús Pisón

Crítica e agonística. Último round

Bieito Iglesias

Crítica galega : problemática e actitudes

Armando Requeixo

O rego da cultura
Máis alá do horizonte derradeiro, Manuel Antonio e o home moderno

Carlos L. Bernárdez

Da falacia autorial ás "verdades" sociolóxicas

Manuel Forcadela

Os problemas da transmisión da ciencia e da técnica nos medios de comunicación

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

Congreso sobre Plácido Castro. A recuperación dun galego universal.
Premio Pen Clube de Galicia a Úrsula Heinze.
III Encontros de Mondariz-Balneario

Miguel Pérez Pereira

Os espazos da cultura
Entre territorios e os públicos

Xan Manuel Bouzada Fernández, Lois Rodríguez Andrade

Ecosistema na tarde dos equilibrios. Os espazos intermedios na estructura galega das artes visuais

Alberto González Alegre