Sumario
Carta do editor
A memoria da fame e a historia do tempo presente

Michael Richards

A memoria tolleita. As pegadas da represión franquista na memoria rural galega

Ana Cabana

Os lugares da memoria da Guerra Civil na Galiza

José María Cardesín

Represión e exilio na investigación científica galega

Ricardo Gurriarán Rodríguez

Identidade e propaganda na Galicia dos sublevados (1936-39). Mariscos en pé de guerra

Xosé M. Núñez Seixas

Conversa con Dionisia López
Memoria das Madres de la Plaza de Mayo (Arxentina, 1976)

Víctor F. Freixanes

Temas do noso tempo
A reinvención de España

Antón Baamonde

Creación
Marcas para construír

Víctor F. Freixanes

Val do silencio e outras declaracións

María do Cebreiro

A nai de Estefanía

Xosé Manuel G. Trigo

O espello das letras
A Guerra Civil na narrativa galega. Un ámbito moral

Dolores Vilavedra

Poesía, poder e historia

Manuel Fernández Rodríguez

Crónica
Carta de Auschwitz. Cárpatos ao lonxe

Chus Pato

Arquitectura e Artes Plásticas
Itinerario e cidade. A Fundación Caixa Galicia na Coruña

Xosé Manuel Lens

O rego da cultura
Aposta dende a esperanza para un novo tempo. Trasalbae a Galicia de Maeloc

Milladoiro

Novo presidente do Consello da Cultura Galega
No pasamento de Xohán Ledo

Gustavo Adolfo Garrido

Memoria do 36
Tempo de lembrar

Lourenzo Fernández Prieto

Unha historia deformada, unha historiografía para revisar. Máis memoria ca historia

Lourenzo Fernández Prieto