Sumario
Carta do editor
A xénexe en Cuba, 1905-1906

Xosé Neira Vilas

A Real Academia Galega no discurso construtivo do Rexurdimento

X. L. Axeitos

A Academia, o idioma e o nacionalismo, 1906-1930
Notas para unha historia

Henrique Monteagudo

A investigación sobre Pondal e o achamento d’Os Eoas
Memoria persoal dunha pesquisa

Manuel Ferreiro

A Academia e a regulación do galego escrito. As normas de 1970 e 1971

Serafín Alonso Pintos

Documentos
Cartas de Ramón Piñeiro a Basilio Losada, 1970-71. Sobre a normativa da lingua, a creación do ILG e a Academia

V. F.

Cartas en anos escuros

Basilio Losada

Memoria da Academia

Víctor F. Freixanes

Conversa con Xosé Ramón Barreiro: “Necesitamos un gran pacto social pola lingua”

Víctor F. Freixanes

Creación
Road to nowhere

Rebeca Baceiredo

Desde un lugar capturado. Versos

Oriana Méndez

O espello das letras
Galicia mártir

Ramón Villares

Trópico de cáncer. A vida no papel

Xurxo Borrazás

Conversa con Marcos Bagno
Norma lingüística, desigualdade social e identidade nacional

Henrique Monteagudo

Crónica
O rego da cultura
Carta dende Beijing. A capital dos contrastes

Xulio Ríos

Comunicación
Da blogosfera ao blogomillo. Bitácoras, lingua e cultura en Galicia

Silvia Canabal, Manuel Gago, Xosé López

Xente ao lonxe

Débora Campos

Ciencia e tecnoloxía
A investigación na oceanografía das rías galegas. Perspectiva histórica e oportunidades de futuro

X. Antón Álvarez-Salgado

VIII Congreso de Estudos Galegos en Salvador de Bahía
Ano 2005. Algunhas cifras do libro galego
Luís Noia, in memoriam

Manuel Bragado

Unha viaxe pola identidade cultural
A cidade da cultura
Cen anos coa Real Academia Galega