Sumario
Carta do editor
Análise dos problemas das bibliotecas públicas galegas

Isabel Blanco Pardo

Experiencias de campo. As bibliotecas municipais de Oleiros ante a Sociedade da Información e do Coñecemento

María Luz Corral Uzal

Experiencias de campo. Biblioteca Fundación Caixa Galicia. Un espazo de referencia para a literatura infantil e xuvenil

Pedro Lucas Domínguez

Bibliotecas galegas para o século XXI

Luís Bará Torres

Educación, lectura e compromiso. Biblioteca escolar, espazo para a utopía

Cristina Novoa Fernández

A pesar de todo. Sobre a promoción da lectura e a presenza do libro no espazo público

Francisco Castro

Unha conversa con Alberto Manguel
A lectura como biografía

Carlos Lema y Dolores Vilavedra

Documentos
Voces Ceibes e a censura franquista

Xan Fraga

Infraestruturas para a lectura

Víctor F. Freixanes

Creación
Tránsito

Xavier Rodríguez Baixeras

Stpd Works

Paula Mariño

O espello das letras
Crónica
Carta de Buenos Aires. Literatura galega no café Tortoni

Andrea Cobas Carral

Carta de Marrocos. O silencio en Casablanca

Carlos Lema

Música
A música galega na emigración

Bieito Romero

Temas do noso tempo
O rego da cultura
O Atlántico: un océano de conciencia

Bieito Alonso

Galicia 21. Un novo territorio na Rede

M. P. P.

Dous editores

X. B.

Lecer, cultura e novas tecnoloxías. Camiño por andar

A. C.

Díaz Pardo, home doutro tempo

Alfonso Paz-Andrade

Lectura pública. Un dereito da cidadanía
Situación das bibliotecas públicas en Galicia

Hilario Hernández