Sumario
Carta do editor
Infraestruturas para a lectura

Víctor F. Freixanes

O rego da cultura
Galicia 21. Un novo territorio na Rede

M. P. P.

Dous editores

X. B.

Lecer, cultura e novas tecnoloxías. Camiño por andar

A. C.

Díaz Pardo, home doutro tempo

Alfonso Paz-Andrade

Lectura pública. Un dereito da cidadanía
Situación das bibliotecas públicas en Galicia

Hilario Hernández

Análise dos problemas das bibliotecas públicas galegas

Isabel Blanco Pardo

Experiencias de campo. As bibliotecas municipais de Oleiros ante a Sociedade da Información e do Coñecemento

María Luz Corral Uzal

Experiencias de campo. Biblioteca Fundación Caixa Galicia. Un espazo de referencia para a literatura infantil e xuvenil

Pedro Lucas Domínguez

Bibliotecas galegas para o século XXI

Luís Bará Torres

Educación, lectura e compromiso. Biblioteca escolar, espazo para a utopía

Cristina Novoa Fernández

A pesar de todo. Sobre a promoción da lectura e a presenza do libro no espazo público

Francisco Castro

Unha conversa con Alberto Manguel
A lectura como biografía

Carlos Lema y Dolores Vilavedra

Documentos
Voces Ceibes e a censura franquista

Xan Fraga

Creación
Tránsito

Xavier Rodríguez Baixeras

Stpd Works

Paula Mariño

O espello das letras
Crónica
Carta de Buenos Aires. Literatura galega no café Tortoni

Andrea Cobas Carral

Carta de Marrocos. O silencio en Casablanca

Carlos Lema

Música
A música galega na emigración

Bieito Romero

Temas do noso tempo
O Atlántico: un océano de conciencia

Bieito Alonso