Sumario
Carta do editor
Problemas e perspectivas de reforma do financiamento autonómico.

José Sánchez Maldonado

Problemas actuais do modelo de financiamento autonómico.

Núria Bosch

Financiamento autonómico. De novo en reformas.

Santiago Lago Peñas, Diego Martínez López

A reforma do Estatuto de Galicia. Propostas, acordos e incertezas.

Xaquín Álvarez Corbacho

Conversa con Antoni Castells
Autonomía, suficiencia e solidariedade.

Alberto Meixide

Temas do noso tempo
¿De quen é o ouro dos nosos antepasados? Os “bens culturais” e os seus modelos políticos.

José Carlos Bermejo Barrera, Mar Llinares García

Documentos
A fariña dos días. Memorias dunha nena labrega.

Xavier Castro

Autonomía política, autonomía económica.

Víctor F. Freixanes

Creación
Cápsulas de tempo.

Ramón Caride

Astro interior.

Miguel Anxo Fernán Vello

O espello das letras
O misterio María Mariño.

Carmen Blanco

Crónica
Carta de Barcelona. Rede.cat: o maio cultural que dura todo o ano.

Helena González Fernández

Lectura pública
O lector galego, ¿un proxecto de futuro?

Dolores Vilavedra

Novas tecnoloxías, libros e bibliotecas dixitais.

Carme Fernández Pérez-Sanjulián

O rego da cultura
Artes plásticas
Na exposición do pintor Virxilio en Trasalba.Ourense ten cor amarela.

Xosé L. Méndez Ferrín

Máis galego no ensino.

Henrique Monteagudo

As revistas culturais na internet.

Carlos Lema

Cultur.gal: na busca dun espazo para a industria cultural galega.

Manuel Gago

Onde Europa se chama Trasalba. No quincuaséximo aniversario da constitución da Unión Europea.

Ramón Villares

Para unha reforma do financiamento autonómico
O sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común. Estrutura, resultados e problemas.

Ángel de la Fuente, María Gundín