Sumario
Carta do editor
Autonomía política, autonomía económica.

Víctor F. Freixanes

O rego da cultura
Máis galego no ensino.

Henrique Monteagudo

As revistas culturais na internet.

Carlos Lema

Cultur.gal: na busca dun espazo para a industria cultural galega.

Manuel Gago

Onde Europa se chama Trasalba. No quincuaséximo aniversario da constitución da Unión Europea.

Ramón Villares

Para unha reforma do financiamento autonómico
O sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común. Estrutura, resultados e problemas.

Ángel de la Fuente, María Gundín

Problemas e perspectivas de reforma do financiamento autonómico.

José Sánchez Maldonado

Problemas actuais do modelo de financiamento autonómico.

Núria Bosch

Financiamento autonómico. De novo en reformas.

Santiago Lago Peñas, Diego Martínez López

A reforma do Estatuto de Galicia. Propostas, acordos e incertezas.

Xaquín Álvarez Corbacho

Conversa con Antoni Castells
Autonomía, suficiencia e solidariedade.

Alberto Meixide

Temas do noso tempo
¿De quen é o ouro dos nosos antepasados? Os “bens culturais” e os seus modelos políticos.

José Carlos Bermejo Barrera, Mar Llinares García

Documentos
A fariña dos días. Memorias dunha nena labrega.

Xavier Castro

Creación
Cápsulas de tempo.

Ramón Caride

Astro interior.

Miguel Anxo Fernán Vello

O espello das letras
O misterio María Mariño.

Carmen Blanco

Crónica
Carta de Barcelona. Rede.cat: o maio cultural que dura todo o ano.

Helena González Fernández

Lectura pública
O lector galego, ¿un proxecto de futuro?

Dolores Vilavedra

Novas tecnoloxías, libros e bibliotecas dixitais.

Carme Fernández Pérez-Sanjulián

Artes plásticas
Na exposición do pintor Virxilio en Trasalba.Ourense ten cor amarela.

Xosé L. Méndez Ferrín