Sumario
Carta do editor
Innovación no mar. Pescar máis, pescar máis lonxe, cultivar a area

Ana Isabel Sinde Cantorna, Ángel I. Fernández González, Jesús Giráldez Rivero

O Sindicato de Produtores de Sementes da Misión Biolóxica de Galicia

Amando Ordás

O Seminario de Sargadelos: Departamento de Tecnoloxía e Instituto de Minerais “Carlos R. Baltar”. A investigación cerámica en Galicia

Andrés Varela

As relacións Universidade-empresa na conformación do sistema de innovación galego. Contexto histórico da transferencia de tecnoloxía en Galicia

Rogelio Conde-Pumpido

Documentos
O Corpo Santo, houbemos de quedar sen el

Juan J. Moralejo

Conversa con Slavoj Zˇizˇek. “Necesitamos unha teoría da ideoloxía”

Jorge Sacido

Creación
Dañs tro (tríptico das túas bágoas)

Olga Novo

O animal

Manuel Darriba

Memoria da ciencia

Víctor F. Freixanes

O espello das letras
No centenario do escritor de Trás-os-Montes. Miguel Torga e Galicia

Xosé Manuel Dasilva

Crónica
Carta dende Bangor. A cerna da cultura galesa

Helena Miguélez Carballeira

Temas do noso tempo
Federalismo plurinacional e democracia republicana

Ramón Máiz

O rego da cultura
Palabras na concesión do premio Trasalba. Mar por medio

John Rutherford

Investigación e sociedade

Jose Faro

O Día das Letras Galegas de 2008 dedicado a Xosé María Álvarez Blázquez

Carlos L. Bernárdez

Ciencia e tecnoloxía na Galicia contemporánea
Cen anos de ciencia e industria. Por saber de nós

Uxío Labarta

Ciencia e Galicia. Historia dun desencontro

Xosé A. Fraga