Sumario
Carta do editor
Slavoj ¡Zi¡zek con e contra Judith Butler. A diferenza sexual a debate.

Jorge Sacido Romero

Xogos eróticos alén das fronteiras.

María Reimóndez

Conversa con Celia Amorós
“As mulleres están en terra de ninguén”.

María Xosé Agra / Dolores Vilavedra

Temas do noso tempo
Galicia en liquidación. Feridas no mapa antropolóxico.

Marcos Lorenzo

Creación
Do invisible.

Xulio L. Valcárcel

K. P. Noever: a pedra lixeira, a tea pesada.

Carlos Lema

O espello das letras
Dende o feminismo.

Víctor F. Freixanes

50 anos de Follas Novas (1957). Unha historia do libro galego nas Américas.

Marcos S. Pérez Pena

Os reencontros de Odiseo en Ítaca.

Susana Reboreda Morillo

Crónica
Carta de Istambul. Tras a ollada de Orhan Pamuk.

Xesús Constela

Artes plásticas
La Biennale di Venezia.

Violeta Janeiro Alfageme

Sexualidade, vida, arte e viceversa.

Xosé M. Buxán Bran

Economía e sociedade
Galicia: poboación e territorio. Causas e custos da dispersión.

Albino Prada Blanco

O rego da cultura
Nos 125 anos de teatro galego. Premios, publicacións e exposicións.

Dolores Vilavedra

Conmemorar renovando. O centenario d’A Nosa Terra.

Henrique Monteagudo

V Encontros de Mondariz-Balneario: América Latina e o futuro.

Isabel Lirola Delgado

Xénero, sexo e sexualidade: novas perspectivas
Da intimidade da alcoba ao corazón do público.

Lourdes Méndez

Escenarios familiares actuais: cambios e permanencias.

Raquel Osborne / Sara Barrón López