Sumario
Carta do editor
Novas tecnoloxías na formación presencial. Do curso online ás comunidades de aprendizaxe

Jordi Adell

Documentos
“Continuacións”, artigo inédito de Ramón Villar Ponte na memoria do seu irmán Antón

Xurxo Martínez González

Creación
Preámbulo

Estevo Creus

Desertos

Chus Pato

O espello das letras
Ramón Piñeiro, a Editorial Galaxia e Real Academia Galega (1950-1962). Estratexias de resistencia idiomática fronte ao franquismo

Henrique Monteagudo

Conversa con Manuel Vilariño
A invisibilidade do visíbel

Vítor Vaqueiro

Pensar a educación

Víctor F. Freixanes

Crónica
Carta de Washington. Barack Obama: ¿podemos?

Patricia Ostolaza / Juan Fierro

Carta de Viena. Intuicións, conversas, suxestións...

Jon Kortazar

Economía e sociedade
Galicia: poboación e territorio II. Consecuencias e custos da dispersión.

Albino Prada Blanco

Ciencia e técnica
Un dominico galego, protagonista na condenación de Galileo

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

O ADN e a vida “artificial”

Daniel Soutullo

O rego da cultura
Galicia na Feira Internacional do Libro en La Habana Monxoi

Alfonso Mato Domínguez

Desafíos da educación
Escola e cidadanía na era global

Mariano Fernández Enguita

Xustiza curricular e sociedades informacionais e do coñecemento

Jurjo Torres-Santomé

Comunidades que educan

José Antonio Caride / Héctor Pose Porto

Educar no século XXI

Rafael Feito Alonso