Sumario
Carta do editor
Apuntamentos para unha epistemoloxía da cultura galega

Håkan Casares Berg

Heidegger e o futuro da civilización. A propósito de Heidegger, de Arturo Leyte Coello

Basilio Lourenço

Sobre o ‘problema do mal’ na Europa da posguerra

Tony Judt

Achegas da cartografía a unha semiótica do espazo

María López Sández

Documentos
Lembranza persoal de Xosé María Álvarez Blázquez

Xosé Neira Vilas

Temas do noso tempo
Manifesto plurilingüe

Ángel López García-Molins

Creación
8 poemas de Aire tamén é materia

Gonzalo Navaza

Galaxia, Piñeiro, Bouzada

Víctor F. Freixanes

Il mondo. Conto para os que saben cantar Il mondo de Jimmy Fontana

Manuel Janeiro

O espello das letras
Trece xeitos de ler (e escribir) poesía

Carlos Lema

Crónica
Carta de Gwadloup (Antillas). Como escribir un blog sincrónico

Samuel Solleiro

Conversa con Carlos G. Reigosa
“A liberdade de expresión está máis contaminada de intereses que nunca”

Alberto Olaizola

Arquitectura e artes plásticas
Lodeiro no CGAC

José María Durán

Ciencia, técnica e natureza
O rego da cultura
Apertura, interpenetración e posibilitación no sistema tecnocientífico

Juan R. Coca / Francisco Díaz-Fierros

Encontro en Compostela de diarios europeos en linguas minoritarias

Xoaquín Solleiros

A Academia dedica o Día das Letras Galegas 2009 a Ramón Piñeiro

Duarte Parameán

Oración por Xan Bouzada

Darío Xohán Cabana

Xan Bouzada e o compromiso intelectual con Galicia

Xesús A. Lage Picos

Cartografías da cultura. Homenaxe a Xan Bouzada
Galeguismo e comunidade. Xoán Rof Carballo na tradición galeguista

Carlos Fernández