Sumario
Carta do editor
As razóns da lingua galega.

Xaime Subiela

Lingua e escola en Galicia. Balance e propostas de futuro.

Bieito Silva Valdivia

Tradución e nación. Galicia entre a lusofonía e o posnacionalismo.

Burghard Baltrusch

Cara ao plurilingüismo equitativo. Por unha política lingüística do Estado.

Ángel López García-Molins

Conversa con Dónall Ó Riagáin
A Europa das linguas.

Håkan Casares Berg / Henrique Monteagudo

Documentos
Ramón Piñeiro e a prohibición de traducir ao galego.

Xosé Manuel Dasilva

Creación
Submarino marelo.

Vicente Araguas

Multilingüismo operativo.

Víctor F. Freixanes

Decoración.

Débora Campos

O espello das letras
Contra a novela e Apostilas a “Contra a novela”.

Carlos Lema

Mutacións e resistencias na cultura galega. Reflexións a propósito do epistolario entre Otero Pedrayo e Filgueira Valverde (1927-1976)

Ramon Villares

Crónica
Carta de Turín. Cidade aberta e solidaria.

Xavier Queipo

Arquitectura e artes plásticas
Discursos dende a multiculturalidade. Un diálogo entre Chantal Maillard e Xosé Freixanes
O rego da cultura
A industria galega do libro segue medrando
Galicia 25. Unha cultura para un novo século
Homenaxe a Valentín Arias.

Xulián Maure

Poñernos á fala co resto do mundo.

Valentín Arias

O idioma cara ao futuro
A situación sociolingüística do galego: unha lectura.

Anxo M. Lorenzo Suárez