Sumario
Carta do editor
VI Encontros de Mondariz-Balneario: perspectivas sobre América Latina.

Miguel Pérez Pereira

1933. Os primeiros anos
75 anos de radio en Galicia. Discurso de case un século.

Xosé Soengas

Unión Radio Galicia. A emisora do Estatuto.

Arturo Maneiro Vila

Os primeiros pasos do galego na radio. 1933-1936.

Víctor F. Freixanes

A voz do exterior. A radio galega máis sentida.

Mónica Rebolo Vázquez

Conversa con Víctor Fuentes
Medio século de exilio americano.

Henrique Monteagudo

Temas do noso tempo
O novo concepto de revelación e o (posible) diálogo co Islam.

Andrés Torres Queiruga

Días de radio.

Víctor F. Freixanes

Nacionalismo e represión franquista. O caso de Ourense.

Xulio Prada Rodríguez

Galiza no espaço cultural e simbólico da Lusofonia.

Ivo Castro

Documentos
Catro inéditos.

Ramón Piñeiro

Creación
Índice.

Olalla Cociña

Adulterios.

Xabier López

O espello das letras
O Ballesteros que eu quixen.

Carlos Fernández

Otero Pedrayo, Risco e Prisciliano

Victornio Pérez Prieto

O rego da cultura
Crónica
Carta dende Nixeria. Pouco máis flúe que petróleo.

Aloia Álvarez Feáns

Carta do Río de Xaneiro. Mil Ríos.

Xoán Carlos Lagares

Homenaxe a Antón Santamarina.

Henrique Monteagudo

Falece o escritor Camilo Gonsar
Homenaxe a Marcos Valcárcel
GRIAL nas bibliotecas universitarias EUA
Pasamento de Constantino García.

Xoaquín Solleiros

A literatura e a paisaxe do eu.

M. Aleixandre / F. Castro / X. Queipo