Sumario
Carta do editor
Olladas sobre Ramón Piñeiro
Ramón Piñeiro e a revisión do nacionalismo.

Miguel Barros Puente

Na tradición galeguista.

Carlos Fernández

A estratexia do editor.

Víctor F. Freixanes

Filosofía da saudade.

Andrés Torres Queiruga

A interiorización da derrota.

Justo Beramendi

Triunfo e fracaso de Ramón Piñeiro.

Damián Villalaín

Documentos
Primeiros artigos de Ramón Piñeiro (Yunque, 1931-32)
Temas do noso tempo
Sentir Galicia.

Víctor F. Freixanes

Análise da política lingüística do Goberno galego (2005-2009)

Nel Vidal Barral

Acordo ortográfico da língua portuguesa (1990)

Isabel Almeida Santos

Os límites do poder. A fin do excepcionalismo americano.

Andrew J. Bacevich

Creación
O clamor da pouta.

Xavier Seoane

A nai do violinista de Malá Strana.

Xerardo AgraFoxo

O espello das letras
Rosalía, Pondal e Curros diante da censura

Xosé Manuel Dasilva

Crónica
Carta de Galway. Unha vila grande máis que unha urbe

Paulo Kortazar

O rego da cultura
Economía e sociedade
A (re)construción do común no século XXI

Albino Prada

Cara a un modelo produtivo de política cultural

Håkan Casares Berg

Encontros para a normalización lingüística.

H. Monteagudo

Premios Nacionales do Ministerio de Cultura
Cantares gallegos en xaponés
Margarita Ledo na Academia Galega
Cincuenta cabodano de Ramón Cabanillas
Reflexión sobre a lectura crítica.

Arturo Casas