Sumario
Carta do editor
Cultura de cidade para Galicia.

Héctor M. Pose

Cultura, democracia e participación. A busca inconclusa de novos horizontes para as políticas culturais.

José Antonio Caride Gómez

O lecer como reto.

Manuel Cuenca Cabeza

Receitas para a xestión cultural municipal en tempos de crise.

Iñaki López de Aguileta

Documentos
Dous documentos inéditos de XoséMaría Álvarez Blázquez.

Darío Xohán Cabana

Temas do noso tempo
Ramón Piñeiro e o nacionalismo vasco, 1945-1946

Xosé Estévez

Análise da política lingüística do Goberno galego (2005-09). As accións.

Nel Vidal Barral

Creación
Novas estratexias para a xestión cultural.

Víctor F. Freixanes

Pazo de Tor.

Luz Pozo

25 segundos.

Xosé M. Pacho Blanco

O espello das letras
Arredor da mesa braseiro.

X. L. Franco Grande

Importación e exportación de textos literarios. Unha crítica á noción de literatura mundial como paradigma.

Carlos Lema

Crónica
Carta de Múnic. Tantas cidades contidas nunha.

Montse Pena Presas

Ciencia e tecnoloxía
Biotecnoloxía animal e clonación.

Lluis Montoliu

Educación e sociedade
O rego da cultura
Pensar a educación.

Eduardo García Parada

Día das Letras Galegas dedicado a Ramón Piñeiro.

Duarte Agrais

Galicia no café Tortoni. Presenza do libro galego en Buenos Aires.

V. B.

Otero Pedrayo en Buenos Aires. 1959-2009.

Ramón Villares

O cruzamento de dous intelectuais.

Luis Alberto Romero

Nós e a cidade
Pensar e facer cidade.

Manuel F. Vieites