Sumario
Carta do editor
Memoria de Anxo Rei Ballesteros.

Víctor F. Freixanes

O rego da cultura
Crónica de desterros e saudades.

L. A.

Memoria crítica de alén mar.

V. B.

Gabanza e oración profana a Ramón de Trasalba.

Xosé Manuel Beiras

Para a historia do galego-portugués. Na xubilación da profesora Clarinda Maia.

Henrique Monteagudo

Entre os anxos e os mortos Lembrando a A. Rei Ballesteros
Dentro e contra a literatura.

Dolores Vilavedra

O tempo do goliardo.

Basilio Lourenço Fondevila

Tempos de Anxo.

Xosé María Álvarez Cáccamo

O mellor é que aínda estamos.

Mabel Rivera

Naufragar na utopía.

César Antonio Molina

O mar que se foi co sol.

Carlos Fernández

Exaltación da peste.

Anxo A. Rei Ballesteros

Carta inacabada a Xoán González-Millán. Anxo A. Rei Ballesteros
Documentos
As Master Classes do Dado-Dadá.

Xúlio Lago

Un tal Valmont.

Anxo A. Rei Ballesteros

Temas do noso tempo
Polo idioma galego. Argumentos para un debate cívico.

Henrique Monteagudo

Lingua e movemento obreiro en Galicia.

Víctor Manuel Santidrián Arias

A lingua galega no Bierzo hoxe.

Rafael Adán

Creación
Escrita e soberanía. Como naceu “O Revólver”.

Manuel Castelao

O Revólver: a Re-volta do Outro.

Ánxel A. Rei Ballesteros

O espello das letras
O que a censura cortou da obra de Ramón Cabanillas.

Xosé Manuel Dasilva

Crónica
Carta de Berlín. Kreuzberg / O Calvario.

Xavier Queipo

Comunicación e cultura
Vixencia e exaltación de Rosalía de Castro nos escritores galegos do exilio.

Víctor Fuentes