Sumario
Carta do editor
O tempo do goliardo.

Basilio Lourenço Fondevila

Tempos de Anxo.

Xosé María Álvarez Cáccamo

O mellor é que aínda estamos.

Mabel Rivera

Naufragar na utopía.

César Antonio Molina

O mar que se foi co sol.

Carlos Fernández

Exaltación da peste.

Anxo A. Rei Ballesteros

Carta inacabada a Xoán González-Millán. Anxo A. Rei Ballesteros
Documentos
As Master Classes do Dado-Dadá.

Xúlio Lago

Un tal Valmont.

Anxo A. Rei Ballesteros

Memoria de Anxo Rei Ballesteros.

Víctor F. Freixanes

Temas do noso tempo
Polo idioma galego. Argumentos para un debate cívico.

Henrique Monteagudo

Lingua e movemento obreiro en Galicia.

Víctor Manuel Santidrián Arias

A lingua galega no Bierzo hoxe.

Rafael Adán

Creación
Escrita e soberanía. Como naceu “O Revólver”.

Manuel Castelao

O Revólver: a Re-volta do Outro.

Ánxel A. Rei Ballesteros

O espello das letras
O que a censura cortou da obra de Ramón Cabanillas.

Xosé Manuel Dasilva

Crónica
O rego da cultura
Carta de Berlín. Kreuzberg / O Calvario.

Xavier Queipo

Comunicación e cultura
Vixencia e exaltación de Rosalía de Castro nos escritores galegos do exilio.

Víctor Fuentes

Crónica de desterros e saudades.

L. A.

Memoria crítica de alén mar.

V. B.

Gabanza e oración profana a Ramón de Trasalba.

Xosé Manuel Beiras

Para a historia do galego-portugués. Na xubilación da profesora Clarinda Maia.

Henrique Monteagudo

Entre os anxos e os mortos Lembrando a A. Rei Ballesteros
Dentro e contra a literatura.

Dolores Vilavedra