Sumario
Carta do editor
Pegadas do Avó Lume. A ruta dos huichois.

Francisco Villegas

O antigo Camiño de Kumano. Onde nace a luz.

Luís Ocaña

Creación
A sedutora chamada do milenario camiño.

Román Pereiro

Oito poemas.

Vítor Vaqueiro

Temas do noso tempo
Língua e literatura portuguesas no quadro da neolatinidade: esplendor, fraquezas e forças.

Isabel Pires de Lima

Entrevista
A relevancia social da lingua. Conversa con Carlos Alberto Faraco.

Henrique Monteagudo

Documentos
Territorios do imaxinario.

Víctor F. Freixanes

O conto que non se publicou (1958). Percival e unha historia máis, a de Tristán.

María Dolores Villanueva Gesteira

O espello das letras
Ramón Piñeiro e o Cancioeiro de Pokorny. Anatomía dun certame de tradución.

Xosé Manuel Dasilva

Cinco poemas pouco coñecidos de Ramón Cabanillas.

Luís Rei

Crónica
Carta de Medellín. De cidade de morte a realidade con esperanza.

Victorino Pérez Prieto

Arquitectura e artes plásticas
Spectrum ex machina. A subversión do dispositivo fotográfico en Transformance, de Andreas Müller-Pohle.

Xabier Ramos Vieiro

Comunicación e sociedade
A construción social da protesta nas redes sociais: Facebook. Arte de pesca identitarias.

Alba Cid

O rego da cultura
Ano Luís Seoane.

Henrique Monteagudo

Manuel Rivas e Suso de Toro na Sorbona.

Xoaquín Solleiros

Avante, lingua.

Serafín Alonso Pintos

Catro camiños de peregrinación
Xacobeo versus Ano Santo. A destrución dun símbolo.

Xosé Luís Barreiro Rivas

A peregrinación no Islam. Os camiños que levan á Meca.

Mounira Chapoutot-Remadi