Sumario
Carta do editor

Víctor F. Freixanes

Documentos
Cartas de Martín Sarmiento a Fernando José de Velasco.

José Santos Puerto

A Guerra da Independencia en Galicia. O punto de vista francés.

Jesús de Juana López

Creación
Siberia, mon amour.

Elvira Riveiro

Berlín.

Fuco Reyes

Temas do noso tempo
Lingua, sociedade e política. Presente e porvir do galego.

Henrique Montagudo

A cuestión da lingua.

Xacobe Bastida Freixedo

Uma proposta portuguesa para o léxico galego.

Fernando Venâncio

O rego da cultura
O espello das letras
Traducindo a O’Rivas. Historia dunha experiencia.

Jon Kortazar

Crónica
Carta de Chile. O Estado, a educación e o terremoto.

Hernán Neira

Música
Progreso musical. Unha reflexión crítica a partir da obra de Elliott Carter.

Carlos Lema

Ciencia e tecnoloxía
Panorama da investigación con células nai.

Lluís Montoliu

A lingua e a literatura galega no Parlamento Europeo
Memorias e responsabilidade sobre o galego.

Graciana Vázquez

Lembranza de Miquel Siguan.

Miguel Pérez Pereira

Luís Seoane entre dúas culturas
Heroes calados. As relacións de Luís Seoane cos galeguistas do interior (1946-1969).

Ramón Villares

Multiplicar a arte. Luís Seoane nas edicións culturais arxentinas.

Silvia Dolinko

O factor simbólico. Luís Seoane e o Laboratorio de Formas.

Xosé Díaz