Sumario
Carta do editor

Víctor F. Freixanes

Documentos
A “Viaxe triangular” ilustrada por Joaquim Renart.

Helena González Fernández

Historia e memoria
Santiago Montero Díaz. As derivas dun fascista heterodoxo I.

Xosé M. Núñez Seixas

Temas do noso tempo
A problemática do multilingüismo na India

Anik Nandi

Creación
A chamada.

Xerardo Quintiá

Da encarnación.

Francisco Cortegoso

O espello das letras
O rego da cultura
Giuseppe Tavani, filólogo maxistral, amante da poesía e grande amigo de Galicia.

Henrique Monteagudo

Para unha lectura das cantigas de Martín Codax.

Giuseppe Tavani

O peso da memoria.

Jon Kortazar

Nova Gramática do Português Brasileiro. Tradição e ruptura.

Rodolfo Ilari

Crónica
Carta de Madeira. A illa descuberta polo acaso.

Xavier Queipo

Comunicación e sociedade
Gilberto Freyre, un intérprete do Brasil.

Ramón Villares

Culturas do mundo
Língua e Literatura em Moçambique. Evolução e integração.

Raul Calane da Silva

Ano Cunqueiro. No centenario do seu nacemento (1911-2011).

Xoaquín Solleiros

Valentín Arias: dos bos e xenerosos.

Henrique Monteagudo

Valar o común? A propiedade en controversia
Público, privado, común. Arqueoloxías do futuro de Galiza.

Carlos Amoedo Souto

Recursos naturais e formas de propiedade. Unha aproximación económica.

María Dolores Garza y Manuel Varela

Software libre. Procomún para procomúns.

Daniel Fernández

O saber para quen o necesita. Conversa con Antonio Lafuente.

Amador Fernández-Savater