Sumario
Carta do editor

Víctor F. Freixanes

A investigación como valor.

C. Varela Rodríguez, A. Felipe Colado

Competitividade da investigación en Galicia.

C. Mosquera Nartallo | R. López Valcarce | P. Comensaña Alfaro, N. Degara Quintela, C. González Troncoso, G. Vázquez Vilar

Entrevista
“Teño a impresión de estar sempre a fuxir”. Conversa con Jean- -Philippe Toussaint.

Hugo Martínez

Historia e memoria
Santiago Montero Díaz. As derivas dun fascista heterodoxo (II).

Xosé Manuel Núñez Seixas

Temas do noso tempo
A hipótese da morte da lingua.

Pere Comellas Casanova

Racismo linguístico ou ensino democrático e pluralista?

Dante Lucchesi

O rego da cultura
Creación
Contra a superficie brillante das cousas.

Daniel Salgado

Café das musas. Inicio de novela fracasada.

Manuel Forcadela

O espello das letras
As relacións interartes en Lois Pereiro.

Alberte Valverde

Para que o conto conte. Manifesto a prol da narrativa breve

Alberto G. Aneiros

Carta de San Petersburgo.

Xurxo Martínez González

Artes plásticas
A arte galega na Segunda República. Entre a autonomía e o compromiso político

Carlos L. Bernárdez

Comunicación
Día das Letras Galegas 2012. Valentín Paz Andrade.

Henrique Monteagudo

Estratexias para a cultura. Por un novo contrato

Ramón Villares

Premio Trasalba 2011. Sempre vello amigo.

Ramón Lorenzo

A investigación en valor. Diálogos 01
Como mellorar a capacidade investigadora en Galicia.

Antonio García

Modelos de investigación.

B. Graña Suárez, S. García Santamarina, A. Villanueva Rodríguez

Educar para emprender.

M. Alonso Alonso | F. Cela Díaz | X. González Troncoso, T. Lado Insua, A. Pousada Casal, C. Varela Castro

Innovación.

A. García Fernández, Mª. J. Sobrido Gómez, E. Sánchez Vila, M. Fernández Prieto