Sumario
Carta do editor
Galego 3.0. Novas oportunidades e desafíos para a investigación lingüística.

Xavier Gómez Guinovart

O português não procede do latim. Uma proposta de classificação das línguas derivadas do galego.

Marcos Bagno

Entrevista
“O galego dános identidade no mundo”. Conversa con Rosario Álvarez.

Víctor F. Freixanes

Documentos
Premio Ossian para o Instituto da Lingua Galega.

Pèire Bèc / Antón Santamarina

Temas do noso tempo
As frontes débiles do pluralismo político. Europa e as minorías nacionais e culturais.

Ferran Requejo

Historia e memoria
Lembranza de Ricardo Bastid (1919-1966). Luces e sombras.

Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda

A lingua de nós.

Víctor F. Freixanes

Creación
A estrada.

Xesús Fraga

Poemas.

Estíbaliz Espinosa

O espello das letras
A literatura galega en inglés. Unha realidade emerxente.

Áurea Fernández Rodríguez / Iolanda Galanes Santos / Ana Luna Alonso / Silvia Montero Küpper

Crónica
Carta de Minas Gerais. Loanza da inconfidência.

Marilar Aleixandre

Música e artes escénicas
Sem min. Martín Codax no Brasil.

Dolores Vilavedra

O patrimonio arroutado. Bases sociolóxico-culturais do Rock Bravú.

Alba Cid

O rego da cultura
Artes plásticas
Alfar. Rexionalismo e vangardas entre Galicia e o Plata.

Ana Lía Rey / Fernando Diego Rodríguez

Comunicación e sociedade
Serafín Moralejo. Unha vida na procura da excelencia.

Ramón Villares

Xeito Novo e a lingua en Buenos Aires.

María Luz Marchio / Facundo Reyna Muniain / Agostina Weler

Organizado pola agrupación Xeito Novo. IV Congreso de Linguas Minorizadas en Buenos Aires.

Facundo Reyna Muniain

Galardón a Agustín Fernández Paz.

Francisco Castro

No 40 aniversario do ILG.

María Dolores Villanueva

Á busca do tesouro
Da invención e fundación do ILG.

Ernesto González Seoane

Ao servizo dun pobo real e concreto.

Serafín Alonso Pintos