Sumario
Carta do editor
A internacionalización do mar galego.

Uxío Labarta

Díaz Pardo, o compoñedor dos ósos dislocados de Galicia.

Fernando Salgado

I+D+i e galeguismo. Un percorrido histórico.

Xosé A. Fraga

Documentos
Pensar o futuro económico de Galicia.

Ramón Villares

Discusión sobre organización de industrias manufactureras.

Isaac Díaz Pardo

Carta a Valentín Paz-Andrade.

Isaac Díaz Pardo

Instituto Gallego de Economía (IGE).

Valentín Paz-Andrade

Entrevista
“Continúo sendo un convencido europeísta”. Conversa con Ramón Lugrís.

Xosé Luís Franco Grande / Xulio Ríos

Emprendedores.

Víctor F. Freixanes

Temas do noso tempo
Que lusofonía para Galicia?

Serafín Alonso Pintos Henrique Monteagudo

Creación
Nocturno de Mondoñedo.

Xurxo Martínez González

Pel azul e vermella.

Begoña Caamaño

O espello das letras
Os papeis de Xosé María Álvarez Blázquez.

Xosé María Álvarez Cáccamo

Crónica
Carta de Xapón. O son das carricantas atómicas.

Inma López Silva

Artes plásticas
O rego da cultura
Dedos no texto. Conversa con Antoni Tàpies.

Margarita Ledo Andión

Historia e memoria
Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza (1915-1959). Un modelo de arqueólogo de Galicia.

Ángel Núñez Sobrino

Comunicación e sociedade
Reflexións sobre a calidade do xornalismo e os desafios da tecnoloxía. Xuntos, pero non revoltos.

Carlos G. Reigosa

Lingua e identidade no estudantado universitario.

Kinga Haudek

Unha década lembrando a Carlos.

Dolores Vilavedra

Henrique Monteagudo, académico.

Lorenzo Daponte

Palabras para Isaac Díaz Pardo.

Xosé Neira Vilas

Para un retrato cívico do intelectual Isaac Díaz Pardo.

Xesús Alonso Montero

Paz-Andrade e Díaz Pardo, emprendedores
Valentín Paz-Andrade como intelectual moderno en tempo adverso.

Xoán López Facal