Sumario
Carta do editor
¿Serían as súas verbas ou as súas vestimentas? Literatas de ambas as dúas orelas do Atlántico.

Kathleen March

A biblioteca de Rosalía de Castro.

Monserrat Ribao Pereira

Entrevista
“Esquecer o herdo do modernismo significa adoptar unha postura semellante á do revisionismo histórico”. Conversa con Tom McCarthy.

Manuel Xestoso

Temas do noso tempo
Achegamento económico ao sector produtor do leite.

Benxamín Casal

Creación
Signos da noite.

Xosé María Álvarez Cáccamo

Strider.

Mario Regueira

O espello das letras
No bico un cantar.

Víctor F. Freixanes

Un libro singular e pioneiro.

Ramón Villares

Compromiso lingüístico e autotradución en Álvaro Cunqueiro.

Xosé Manuel Dasilva

Crónica
Carta de Taipei. Anos no diván.

Xulio Ríos

Historia e memoria
A continuidade da actividade científica de Osorio-Tafall no seu exilio en México.

Xosé Francisco Pardo Teijeiro

De aveas e castiñeiros. O paso de N. I. Vavilov por Galicia (xullo de 1927).

Xoán F. Fernández López

Fotografía e artes plásticas
Pacheco, ausencia e fóra de campo.

Pilar Fernández Abades | Pablo Prado Fernández

Comunicación e sociedade
O rego da cultura
Contexto e dinámica cultural de Galicia.

Marcos Lorenzo

Conmemoración de Celso Emilio Ferreiro.

Xoaquín Solleiros

Xosé Luís Regueira e Carlos Zubillaga na Academia.

Xesús Domínguez Dono

Novas olladas sobre Rosalía de Castro
Limiar.

María do Cebreiro Rábade | Dolores Vilavedra

Rosalía de Castro e a antropóloga feminista Annette Meakin.

Catherine Davies

Os efectos da aculturación en “El Cadiceño”, de Rosalía de Castro.

María López Sández