Sumario
CARTA DO EDITOR
Memoria do compañeiro e amigo

Víctor F. Freixanes

O REGO DA CULTURA
X Congreso da AIEG en Caerddyd/Cardiff. Novo encontro dos estudos galegos no mundo

María López Sández

Unha fiestra cara ao mundo
Eloxio da valentía

Carlos Fernández

CARLOS CASARES NUN PAÍS DE PALABRAS
A traxectoria narrativa de Carlos Casares

Ángel Basanta

Casares e Galaxia, Casares en Galaxia

María Dolores Villanueva Gesteira

As traducións inéditas de Carlos Casares

Ana Luna Alonso, Iolanda Galanes Santos

Fragmentos para un achegamento a Carlos Casares

Damián Villalaín

DOCUMENTOS
Carlos Casares e Xóan González-Millán. Diálogo sen fronteiras

Dolores Vilavedra

Cartas a Carlos Casares

Xoán González-Millán

TEMAS DO NOSO TEMPO
Virán máis anos e farannos máis míseros

Antón Baamonde

CREACIÓN
Fustas do tempo

Luís L. Alonso

Trinta e un de decembro

Manuel Pereira Valcárcel

O ESPELLO DAS LETRAS
Amores e desamores em torno da língua. Para uma antologia do canto poético à língua portuguesa

Isabel Pires de Lima

CRÓNICA
Carta catastrófica dende Nova York

Xosé Ramón Pousa

HISTORIA E MEMORIA
Domingo Fontán Rodríguez, un ilustre descoñecido

Gonzalo Méndez Martínez

As mulleres no priscilianismo e no monaquismo altomedieval

Victorino Pérez Prieto

ENSAIO
Orde do mundo, secularización e progreso

Carlos Lema