Sumario
CARTA DO EDITOR
O xardín dos avós

Víctor F. Freixanes

O REGO DA CULTURA
O espírito de Verines

R. H.

Galicia-Escocia. Diálogo entre culturas en Allariz

Zaida Vila Carneiro y Fátima Faya Cerqueiro

Benxamín Casal

Ramón Villares

COMO MELLORAR A CAPACIDADE FORESTAL EN GALICIA?
Aínda temos un tesouro

Toni García

O caso de Finlandia. Un modelo de cooperación para o sector forestal galego

Alberte Piñeiro Tubío, Daniel Blanco Ward, Jaime Barros Ríos y María Pasalodos Tato (Grupo Estrutura da propiedade)

A necesidade dunha xestión eficiente do monte galego

Patricia Rodríguez | Andrés Anca, Alba Diéguez, Santos Arenas y Gustavo Amann (Grupo Xestión forestal)

A industria forestal en Galicia. Claves para un futuro desexable

Santos Gabriel Arenas, Elier Ojea y Alberte Piñeiro (Grupo Industria)

Cultura e patrimonio a través do monte

Xermán Darriba, JoséCarlos Sánchez, Lois Ladra y Álvaro Arizaga (Grupo Xestión forestal)

Conclusions. Medidas para impulsar o sector

Ana J. Varela y Sabela Permuy

TEMAS DE NOSO TEMPO
A evolución social do éuscaro. Paradoxos dun caso paradigmático

Patxi Baztarrika Galparsoro

DOCUMENTOS
Recordo de Aurelio Aguirre

Xurxo Martínez González

CREACIÓN
Días lentos. Hikikomori. Poema escénico

Alfonso Pexegueiro

Free Fallin

Antonio Piñeiro

O ESPELLO DAS LETRAS
Poética da casa na obra de Xulio L. Valcárcel

Xosé María Álvarez Cáccamo

Flavio e o mundo natural

Catherine Davies

Revisando a identidade (da arte) española. Unha lectura de Territorios sentimentales, de Carmen Pena

Antón Baamonde

Revisando a identidade (da arte) española. Unha lectura de Territorios sentimentales, de Carmen Pena

Antón Baamonde

CRÓNICA
Carta dende Nablus. Carácter, forza, esperanza e ganas de vivir

Einés Monteagudo Vilavedra

HISTORIA E MEMORIA
A creación dramática en Nós. Entre a renovación estética e a educación popular

Manuel F. Vieites

Lembranza de Ramón Iglesia Parga, historiador e bibliotecario

Francisco Xavier Redondo Abal

CIENCIA E TÉCNICA
A controversia xenes/ambiente e a Bioloxía Molecular hoxe. II.

Daniel Soutullo