Sumario
CARTA DO EDITOR
50 anos de Grial

Víctor F. Freixanes

O REGO DA CULTURA
A causa do teatro galego

Dolores Vilavedra Fernández

Arcadio López-Casanova e Fina Casalderey

Henrique Monteagudo

"Ulises", de James Joyce, en lingua galega

Carlos Lema

Un poema inédito de Rosalía de Castro

Henrique Monteagudo

50 ANOS DE GRIAL
Actuar desde a cultura

Ramón Villares

A revista GRIAL, vontade de afirmación

Ramón Piñeiro

200 números para a historia

María Dolores Villanueva Gesteira

As transformacións socioeconómicas de Galicia

Xoaquín Fernández Leiceaga / Edelmiro López Iglesias

Horizontes para o idioma galego

Henrique Monteagudo

Un coñecemento sen límites

Marilar Jiménez Aleixandre

Breves reflexións sobre a proxección exterior de Galicia

Xosé M. Núñez Seixas

DOCUMENTOS
A Colección GRIAL e a revista GRIAL perante a censura franquista

Xosé Manuela Dasilva

CREACIÓN
Gabanza dos escritores

Domingo García-Sabell

Rosalía

Xohana Torres

O ESPELLO DAS LETRAS
CRÓNICA
Carta de Lisboa. Un Portugal de seu

Verónica Martínez Delgado / Alberte Momán Noval

50 ANOS DE GRIAL
Literatura galega. Un fenómeno proteico

Dolores Vilavedra

O teatro galego no medio século

Inmaculada López Silva

A urxencia do presente. Artes plásticas e políticas culturais

Agar Ledo

Novos camiños para a arquitectura

Daniel Beiras