Sumario
CARTA DO EDITOR
Novas olladas sobre Castelao

Víctor F. Freixanes

O REGO DA CULTURA
Agustín Fernández Paz, premio Trasalba 2014
Setenta anos de Sempre en Galiza
Gabanza do Patronato

Carlos Zibillaga

CASTELAO: ALÉN DO MAR, AQUÉN DA MEMORIA
Castelao e a memoria do galeguismo republicano

Lourenzo Fernández Prieto

Tempo de derrotas: Castelao en Nova York, 1938-1940

Henrique Monteagudo Romero

Meditación de inverno: para unha lectura política do libro II de Sempre en Galiza

Alejandro Alonso Nogueira

"Delito e pecado": Castelao, Galicia e o antisemitismo

Craig Patterson

"Eu son fillo dunha Patria descoñecida": do Atlántico negro ao Atlántico verde a través da diáspora galega : Castelao (cunhas notas sobre Whitman e Lorca)

César Domínguez Prieto

CONVERSA CON GILVAN MÜLLER DE OLIVEIRA
"A relación galego-portugués pode ser moi proveitosa : necesitamos pontes de comprensión": conversa con Gilvan Müller de Oliveira

Henrique Monteagudo Romero y Facundo Reyna Muniain

DOCUMENTOS
Tres cartas de Castelao e unha de Virxinia Pereira, 1939

Henrique Monteagudo Romero

TEMAS DO NOSO TEMPO
Bieito XVI e o misterio do mal

Carlos Lema

CREACIÓN
As vacas brúan na madrugada

Eli Ríos

Sorrí, Nené, sorrí!

Santiago Lopo

O ESPELLO DAS LETRAS
O século de Xelmírez

José Matosso

A emerxencia da figura do rei de Galiza na literatura francesa: o "Roman de Ponthus" á luz das "Crónicas" de Froissart

Henrique Harguindey Banet

CRÓNICA
Carta de Mozambique: ata sempre, Maputo

Domingo Docampo

Carta de Igueldo: palabras, desde Donostia, que queren ser país

Francisco Castro

HISTORIA E MEMORIA
Inquisición preventiva

Antoni Furió