Sumario
Carta do editor / A construción do relato

Víctor F. Freixanes

O rego da cultura
Catro títulos para a literatura galega na lusofonía

Mar Maior Brasil.

Cinco novas incorporacións a GRIAL
Jorge Mira, Carlos Brandeiro e Clodio González, académicos correspondentes
Francisco Castro, director xeral de Galaxia
A peza que falta, a doa que manca XV Premio Ramón Piñeiro “Facer país” 2016

Margarita Ledo Andión

Homenaxe a Xesús Ferro Ruibal

Antón Santamarina

Fermín Bouza Álvarez

Antón Baamonde

Historia e memoria do 36
Un novo relato

Lourenzo Fernández Prieto | Antonio Míguez Macho | Dolores Vilavedra Fernández

O relato e o seu formato. O triste estado da Historia Pública da Guerra Civil española

Antonio Cazorla Sánchez

80 anos. Santiago 1936

Lourenzo Fernández Prieto | Antonio Míguez Macho

Unha volta á Guerra Civil en oitenta anos e unha crise. Sobre a necesidade despois de 2008 de novos relatos cidadáns da guerra do 36

Germán Labrador Méndez

Memorias cantadas. Os cantos lekeitios de Mikel Laboa

Lourdes Otaegi Imaz

Documentos
Saúde e Patria! Cartas de Víctor Casas a Fermín Penzol

María Dolores Cabrera

Temas do noso tempo
Os “defectos de fábrica” da UE

Antonio-Carlos Pereira Menaut

Creación
O coro das mulleres, fouciño en alto

Marilar Aleixandre

Alberte non, Xacobe

Xacobe Pato Gigirey

O espello das letras
Non todo vale. Reflexións sobre algunhas prácticas da poesía contemporánea

Xavier Seoane

Elsa Gonçalves. Da Filoloxía galega e da Filoloxía portuguesa (arredor de 1980)

Xesús Alonso Montero

Valle-Inclán e a súa relación co mundo cultural galego

Xosé A. Ponte Far

Crónica
Carta de Roma. A cidade dos césares, a cidade dos gatos

Xesús Domínguez Dono

Ciencia e técnica
Pasado, presente e futuro da intelixencia artificial. Conversa con Marvin Minsky.

Ramón López de Mántaras Badia

Algunhas reflexións sobre o presente e futuro da Intelixencia Artificial

Ramón López de Mántaras Badia

Historia e memoria
Alejandro Viana Esperón. Un galego á fronte da evacuación dos republicanos en Francia (1939-1941)

Roberto Mera Covas

Lingua e sociedade
Ideologia e contraideologia no debate social sobre a língua. Língua e sociedade partidas 2

Dante Lucchesi