Sumario
A revolución asentada do urbanismo pontevedrés

Victor Honorato

Un home sentado ao pé dun carballo

Lois Alcayde Dans

Mirando cara a arriba

Miguel-Anxo Murado

Eloy Maquieira: a sombra do navío

Lois Pérez

Cidade das Rías: a utopía que xa somos

Marta Otero

Arquitectura necesaria fronte ao «feísmo» do superfluo

Luzes

O futuro perfecto da arquitectura

Teresa Táboas

Por que importa hoxe a arquitectura popular mariñeira?

Lucía Alcaina Romaní

José Lino Vaamonde: do salvamento do tesouro artístico no 36 aos campamentos petroleiros

Henry Vicente Garrido

Spanish Dream

Cadelasverdes

Creus e Carrasco: «Temos que deixar de diferenciar rural e urbano; agora todo é un mesmo tecido»

Raquel Besteiro Gestoso

A arquitectura atlántica

Fernando Agrasar