Sumario
CARTA DO EDITOR
Territorios da literatura

Víctor F. Freixanes

O REGO DA CULTURA
Polos pasos do Rexurdimento: nos 150 anos da "Gramática" de Saco Arce (1868-2018)
Adeus, Gustavo

Inma López Silva

Henrique Monteagudo, catedrático de Filoloxía Galega
Premio Rosa dos Ventos para Fina Casalderrey
LER CIDADES, TRANSITAR TEXTOS. BERLÍN, VIENA, PARÍS, DUBLÍN, SANTIAGO DE COMPOSTELA E AS CIDADES DE TOLKIEN
A cidade como texto. A construción literaria do imaxinario urbano

María López Sández

A experiencia feminina da gran cidade. Outras olladas na literatura da posvangarda en lingua alemá

Rosa Marta Gómez Pato

Territorio de sombras: o París de Modiano

Marílar Aleixandre

Do "querido e noxento Dublín" ao "corazón da metrópole hibérnica"

Margarita Estévez-Saá

A cidade e os seus (des)contentos: Santiago de Compostela na obra de Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán

Margarita García Candeira

As cidades replicantes de Tolkien: Minas Tirith e Minas Morgul, desde a xeografía imaxinaria

Alba Rozas Arceo

TEMAS DO NOSO TEMPO
A antropoloxía e a cultura galegas

Xerardo Pereiro

Marxismo e ecoloxismo

Manuel A. Fortes Torres

CREACIÓN
Esbozos no outono do 18

Manuel Darriba

A folla da árbore bodhi

Antón Lopo

O ESPELLO DAS LETRAS
Dúas persoas decisivas na Galicia de preguerra. Os irmáns Villar Ponte

Miro Villar

A terra que María Victoria Moreno herdou de Otero Pedrayo

Xesús Rábade Paredes

Tirando do nobel. Xohana Torres

Dores Tembrás

Os adolescentes na narrativa de Carlos Casares

Camiño Noia Campos

CRÓNICA
Carta de Hanoi. Unha metrópole de dúas velocidades

Iago Méndez

HISTORIA E MEMORIA
Facundo Quiroga, caudillo popular de orixe galega e a construción da patria arxentina: 1785-1835

Xosé Ramón Barreiro Fernández

FOTOGRAFÍA E ARTES VISUAIS
A Fotobienal de Vigo e o Centro de Estudos Fotográficos

Manuel Sendón

Propaganda da realidade. Seoane e a ilustración gráfica nos semanarios "Claridade" e "Ser" (1933-1935), II

Carlos L. Bernárdez

MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS
A maxia en "Commedia, un xoguete para Goldoni"

Ana Abad de Larriva

Esperpento 2.0. "Divinas palabras Revolution"

Roberto Pascual

COMUNICACIÓN E SOCIEDADE
O desafío do século. A lingua e a cultura galegas perante as novas tecnoloxías da comunicación

Víctor Fernández Freixanes