Sumario
Autonomía entre dous séculos (1981-2021)
A autonomía entre dous séculos

Henrique Monteagudo

Corenta anos vivindo como galegos

Nieves Lagares Díez

Unha nación de noso. A construción do relato da Nación e o Estatuto de Galicia de 1981

Xoán Antón Pérez-Lema

Outra autonomía foi posible

Xosé Luís Barreiro Rivas

Galicia autonómica: sublimación e ambivalencia

Roi Pérez

Catro décadas de autogoberno. Unha avaliación

Xoaquín Fernández Leiceaga

Temas do noso tempo
Máis alá do gueto cronolóxico. A interxeracionalidade como motor do proxecto vital na idade provecta

Xaime Fandiño

Escocia, Brexit e Referendo(s). Eleccións escocesas 2021, e agora que?

Elba Maneiro

Ciencia e técnica
Fuso horario e cambio estacional de hora

Jorge Mira

Historia e memoria
Achegamento á historia das mulleres campesiñas. O problema da conciliación

Xavier Castro

Documentos
A correspondencia entre Xela Arias e Jorge Amado

Montse Pena Presas

Crónica
Carta de Santiago. Un paseo histórico por Compostela

Alfonso Mato

Creación
O rosario e a buguina

Xosé Ricardo Losada

A abertura da boca

Carlos Callón

Conversa con Xulio Gil
Tigres coma cabalos. Historia dunha creación entre iguais

Xan Carballa

O espello das letras
Jaime e Darío serían amigos? Un achegamento ao discurso maternal nas obras de Emilia Pardo Bazán e Xela Arias

Emma Pedreira

A achega galega á lírica trobadoresca. Crónica dun escurecemento

Henrique Monteagudo

A tradución como continuación da política por outros medios. Amanda Gorman no ventre da besta

Laureano Araujo

Feminismos
Coidados enfermeiros nun contexto de vulnerabilidade

María Jesús Movilla-Fernández / Sara Fernández Basanta

Encrucilladas da vulnerabilidade

María Xosé Agra Romero

Música
Bob Dylan. A poesía convertida en música popular

Fernando Fernández Rego