Sumario
A cultura galega ante os cambios educativos
A cultura galega ante os cambios educativos

María López Sández

O papel da escola. Unha educación plurilingüe en Galicia

Bieito Silva Valdivia

Cambio climático e sistema educativo. Límites e posibilidades da LOMLOE

Alejandro Pérez Diez / Mª Carmen Morán de Castro

Cambios e continuidades no ensino e aprendizaxe das ciencias sociais en Galicia

Ramón López Facal

A educación artística na LOMLOE. Unha lectura crítica

Manuel F. Vieites

Á procura da cerna cultural das reformas

Mar Lorenzo Moledo / Julia Mª Crespo Comesaña

Antía Cal, a educadora que ía tres pasos por diante

Antón Costa Rico

Conversa con Chelo Loureiro Na terra das matriarcas que saben mandar

Inma López Silva

Ciencia e técnica
Juan Rof Codina, un científico de cando os veterinarios aprendían dos labregos

Lourenzo F. Prieto

Patrimonio industrial
Chemineas de ladrillo

Lino José Pazos Pérez

Documentos
Los miedos, condenada pola censura

X. M. Dasilva

Creación
Hostias

Xosé de Cea

Ben sabe o mar que posúo o botín das piratas

Luz Campello García

O espello das letras
Xoán González-Millán, obra aberta, vinte anos despois. XGM e o esgotamento da literatura galega

Álex Alonso Nogueira

XGM e a renovación dos Estudos Literarios Galegos

Dolores Vilavedra

A hipótese da biblioteca do imaxinario nacional no pensamento de XGM

Ma do Cebreiro Rábade

As derradeiras leccións do profesor

Danny Barreto

Crónica
Carta do Cairo. O mastodonte do Nilo

Iago Méndez

Feminismos
Pedagoxías cuir

E. Latorre Ruiz / Aixa Permuy

A coeducación en Galiza. Breve historia e retos actuais

María Luísa Abad Abad

Música
Semente de Berrar: corenta anos de ruído e rúa

Iago Santás

Historia e memoria
Antonio Paz Sieira, un exiliado de Ribeira en México

F. Dominguez