Sumario
O GALEGO: DESAFÍOS DO PRESENTE
Impoñer a liberdade: sobre o réxime de linguas en Galicia

Henrique Monteagudo

A lingua galega no sistema educativo. Impacto nas competencias, prácticas e actitudes do alumnado

Xaquín Loredo / Gabino Vázquez-Grandío

A Carta Europea para as Linguas Rexionais ou Minoritarias. Compromisos e incumprimentos

Fernando Ramallo

Siri non fala galego. Mocidade, lingua e pantallas

Håkan Casares / Henrique Monteagudo

Beneficios do bilingüismo no cerebro infantil

Xosé Guillerme Rodríguez Osorio / Sonia Villapol Salgado

Se nós tamén amamos o español, por que vós desprezades o galego?

Manuel Veiga Taboada

TEMAS DO NOSO TEMPO
As liñas tortas da “xustiza” española

Manuel Anxo Fortes Torres

DEBATES
Algunhas reflexións verbo da protección xurídica da paisaxe

Consuelo Castro Rey

DOCUMENTOS
Correspondencia entre Xosé Neira Vilas e Carlos López García-Picos. O reencontro de dous vellos amigos

Javier Ares Espiño / María del Carmen Lorenzo Vizcaíno

HISTORIA E MEMORIA
Sindicalistas galegos no Atlántico. O microcosmos de Buenos Aires

Bieito Alonso Fernández

Abeiro de bestas. O Estado franquista, protector de nazis

Francisco Xavier Redondo Abal

CREACIÓN
Non foi unha conquista, foi un asedio

Diego Giráldez

A poma

Celso Fernández Sanmartín

O ESPELLO DAS LETRAS
María Casares. A raíz e os exilios

Esperanza L. Mariño Dávila

CRÓNICA
Carta de Buenos Aires. Paseando co pai

Xavier Queipo

FEMINISMOS
Mariví Villaverde e Teresa Alvajar: o centenario de dúas mulleres-memoria

Carme Vidal

A historia desaparecida de Elena Estévez, voz no relato do agrarismo

Marga do Val

ARTES ESCÉNICAS
O transformismo escénico en Galiza (1898-1941)

Daniela Ferrández Pérez

MÚSICA
Que é o Pop, mamá?

Óscar Quant

CIENCIA E TÉCNICA
A batalla da noite

Salvador X. Bará